Ansvarsfraskrivelse og persondatapolitik

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på denne hjemmeside er afgivet i god tro og er alene beregnet til almen orientering. Hverken Ørsted A/S (Ørsted) eller dets koncernforbundne selskaber indestår på nogen måde for oplysningernes fuldstændighed eller nøjagtighed. Ørsted og dets koncernforbundne selskaber kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for skader eller tab af nogen art, der måtte opstå som følge af handlinger foretaget under anvendelse af eller i tillid til de på denne hjemmeside nævnte oplysninger, produkter eller ydelser.
 
Visse erklæringer på denne hjemmeside er udtryk for Ørsted's ledelses opfattelse, såvel som ledelsens antagelser samt de oplysninger, der er tilgængelige for ledelsen, og disse erklæringer kan være fremadrettede. Sådanne fremadrettede erklæringer indebærer kendte og ukendte risici, usikkerhedsmomenter og andre vigtige faktorer, som kan betyde, at de faktiske resultater adskiller sig væsentligt fra de fremtidige resultater, som de fremadrettede erklæringer direkte eller indirekte måtte give udtryk for.
 
Alle, der har til hensigt at gøre brug af Ørsted's produkter eller ydelser skal læse og følge samtlige instrukser, der følger med produktet eller ydelsen, og skal overholde alle gældende love og regler for brugen af produktet eller ydelsen.
 
Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet af denne hjemmeside reguleres udelukkende af dansk ret uden hensyntagen til international privatret. Enhver tvist, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse, skal afgøres af de danske domstole som eksklusivt værneting.
 

Persondatapolitik

Ørsted A/S (Ørsted) indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med besøg på www.orsted.com, herunder i forbindelse med anvendelse af sidens jobsøgningsformular, kontaktformular, whistleblower funktion og ved brug af cookies (læs vores cookie politik her [LINK]).
 
Personoplysningerne kan blandt andet omfatte navn, fødselsdato, billeder, kontaktoplysninger, e-mailadresse, almindelige CV oplysninger, forbrugs- og leveringsoplysninger, oplysninger om bestilling af varer eller tjenesteydelser, meddelelser fra dig, log-in information, information om din IP-adresse mv. Vi beder om, at du ikke angiver dit CPR nummer, følsomme oplysninger (racemæssig eller etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold) og oplysninger om andre rent private forhold (oplysninger om strafbare forhold og væsentlige sociale problemer) om dig eller andre, når du anvender vores side og funktionerne herpå. Dog må du gerne afgive følsomme oplysninger og oplysninger af rent privat karakter, hvis det er nødvendigt i forbindelse med anvendelsen af whistleblowerfunktionen.
 
Dine personoplysninger behandles med henblik på at vurdere og besvare din henvendelse (herunder jobansøgning og anmeldelse på vores whistleblowerfunktion), at betjene dig som aktionær, yde dig den bedste service, administrere vores websites, levere varer og tjenesteydelser og til brug for statistiske formål. Hvis du har valgt at modtage nyhedsbreve eller anden information fra os eller at deltage i konkurrencer, anvender vi dine personoplysninger i overensstemmelse med din anmodning.
 
Ørsted kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter, herunder til selskaber, der er koncernforbundet med Ørsted, og til aktører indenfor energibranchen (distributionsselskaber, Energinet.dk, offentlige myndigheder og energileverandører), hvis det er nødvendigt for at behandle din henvendelse eller påkrævet efter lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf.
 
Du har altid mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og anmode om at få oplysningerne berigtiget eller slettet i henhold til reglerne i lov om behandling af personoplysninger. Ønsker du at kontakte os vedrørende dine personoplysninger, er du altid velkommen til at skrive til info@orsted.dk eller ringe på +45 99 55 11 11. Ørsted kan kræve et gebyr for at give et skriftligt svar.
Ørsted opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt i forhold til formålene beskrevet ovenfor.