Generalforsamling

Hold dig orienteret om kommende generalforsamlinger i Ørsted Insurance A/S

Ordinær generalforsamling 2017

Den 28. april 2017 kl. 10.30 afholdtes ordinær generalforsamling i DONG Insurance A/S, CVR-nr. 28330766 ("Selskabet"), på Nesa Alle 1, 2820 Gentofte.

Dagsordenen var følgende: 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  4. Beslutning om décharge for bestyrelsen og direktion.
  5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens honorar.
  7. Valg af revisorer.
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.