Ørsted Insurance A/S


Ørsted Insurance A/S er et 100 pct. ejet datterselskab til Ørsted A/S. Selskabet yder forsikringsdækning af aktiviteter i Ørsted koncernen. Selskabet har ingen øvrige aktiviteter.

Ørsted Insurance A/S er omfattet af lov om finansiel virksomhed og er under tilsyn af Finanstilsynet.

Finansielle rapporter


Her finder du finansielle rapporter for Ørsted Insurance A/S

Lønpolitik


Læs mere om lønpolitik hos Ørsted Insurance A/S

Kontakt Ørsted Insurance A/S


Director, Jens Varder
Tel.: +45 99 55 10 50
jehva@orsted.com

Generalforsamling

Hold dig orienteret om kommende
generalforsamlinger i Ørsted Insurance A/S