Ørsted Insurance A/S


Ørsted Insurance A/S er et 100 pct. ejet datterselskab til Ørsted A/S. Selskabet yder forsikringsdækning af aktiviteter i Ørsted koncernen. Selskabet har ingen øvrige aktiviteter.

Ørsted Insurance A/S er omfattet af lov om finansiel virksomhed og er under tilsyn af Finanstilsynet.

Finansielle rapporter

 

Her finder du finansielle rapporter for Ørsted Insurance A/S
Se finansielle rapporter

Lønpolitik

 

Læs mere om lønpolitik hos Ørsted Insurance A/S
Læs mere om lønpolitik

Kontakt Ørsted Insurance A/S


Director, Hanne Aaboe

Tel.: +45 99 55 13 41

haboe@orsted.dk


Generalforsamling

Hold dig orienteret om kommende
generalforsamlinger i Ørsted Insurance A/S