Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på orstedinsurance.com er afgivet i god tro og er alene beregnet til almen orientering. Hverken Ørsted A/S (Ørsted) eller dets koncernforbundne selskaber indestår på nogen måde for oplysningernes fuldstændighed eller nøjagtighed. Ørsted og dets koncernforbundne selskaber kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for skader eller tab af nogen art, der måtte opstå som følge af handlinger foretaget under anvendelse af eller i tillid til de på denne hjemmeside nævnte oplysninger, produkter eller ydelser.
 
Visse erklæringer på denne hjemmeside er udtryk for Ørsted's ledelses opfattelse, såvel som ledelsens antagelser samt de oplysninger, der er tilgængelige for ledelsen, og disse erklæringer kan være fremadrettede. Sådanne fremadrettede erklæringer indebærer kendte og ukendte risici, usikkerhedsmomenter og andre vigtige faktorer, som kan betyde, at de faktiske resultater adskiller sig væsentligt fra de fremtidige resultater, som de fremadrettede erklæringer direkte eller indirekte måtte give udtryk for.
 
Alle, der har til hensigt at gøre brug af Ørsted's produkter eller ydelser skal læse og følge samtlige instrukser, der følger med produktet eller ydelsen, og skal overholde alle gældende love og regler for brugen af produktet eller ydelsen.
 
Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet af denne hjemmeside reguleres udelukkende af dansk ret uden hensyntagen til international privatret. Enhver tvist, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse, skal afgøres af de danske domstole som eksklusivt værneting.