Persondatapolitik

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne persondatapolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Denne persondatapolitik gælder for orstedinsurance.com . Formålet med persondatapolitik er at beskrive, hvordan Ørsted indsamler og anvender dine personoplysninger, når du besøger hjemmesiden. 

Ud over denne persondatapolitik finder cookiepolitikken  også anvendelse, hvor du kan læse mere om cookies og brugen af disse oplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger på orstedinsurance.com er:

Ørsted Insurance A/S 
CVR nummer: 28330766
Kraftværksvej 53, Skærbæk 
DK-7000 Fredericia
Tel. +45 99 55 11 11
info@orsted.com

 

2. Vi bruger personoplysninger til følgende formål og med det nævnte behandlingsgrundlag

Hos Ørsted indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har i skemaet nedenfor beskrevet, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Formål Kategorier af personoplysninger  Behandlingsgrundlag Sletning

Brug af vores digitale tjenester

Når du gør brug af vores digitale tjenester (hjemmeside eller apps), behandler vi personoplysninger om dig. 

Dette omhandler følgende formål:

 • Levering af tjeneste: Vi indsamler oplysningerne, så vi kan levere en digital tjeneste, som du har anmodet om.
 • Optimering og udvikling: Vi bruger oplysningerne til at optimere og udvikle brugeroplevelsen på www.orstedinsurance.com og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.
 • Statistik: Vi anvender oplysningerne til at udarbejde statistikker for brugen og forbedring af vores hjemmeside.

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
Almindelige personoplysninger
:

 • Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (f.eks. antal besøg. Oplysninger om, hvordan du tilgår vores digitale tjenester, herunder IP-adresse, brug af browsere og operativ system, cookies, hvilke domæner du kommer fra og hvilket indhold, som du læser).
 • Oplysninger om, at du klikker på en af vores annoncer, herunder hvis du gør det fra andre organisationers eller virksomheders hjemmesider
 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende retsgrundlag:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). 
  Vores legitime interesse er at levere en tjeneste, som du har anmodet om, forbedre kundeoplevelsen, udvikle og forbedre vores digitale tjenester (både funktionalitet og på systemsiden).

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.:

 • Vi opbevarer dine almindelige personoplysninger i op til 2 år fra det tidspunkt, hvor vi har registreret dit besøg på hjemmesiden.
 

Kommunikation med dig 

Ørsted behandler dine personoplysninger, så vi kan kommunikere med dig og så vi kan besvare dine henvendelser.

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, telefonnummer, e-mail
 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende retsgrundlag:

 • GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). Vores legitime interesse er at kunne besvare din henvendelse og kommunikere med dig.
 

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.:

 • Vi opbevarer dine almindelige personoplysninger i op til 2 år.
 

3. Modtagere af personoplysninger

Hos Ørsted indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har i skemaet nedenfor beskrevet, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 
Ørsted kan efter omstændighederne dele dine oplysninger med:

 • Leverandører, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere Ørsted
 • Koncernselskaber – se liste over selskaber i Ørsted i vores årsrapport
 • Offentlige myndigheder 
 • Samarbejdspartnere
 • Aktører inden for energibranchen (distributionsselskaber, Energinet.dk, offentlige myndigheder og energileverandører

 

4. Overførsler til tredjelande

I visse situationer vil vi overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.
Venligst kontakt os, hvis du ønsker en liste over relevante lande uden for EU/EØS. 
Sådanne overførsler til tredjelande vil ske på baggrund af følgende hjemmelsgrundlag:

Landene er ikke af EU-kommissionen vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande, som publiceret af Europa-Kommissionen. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt ved at kontakte os på info@orsted.com.

 

5. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os, jf. pkt. 5. Har du anmodet om at modtage informationer fra Ørsted, såsom nyhedsbreve, og ønsker du ikke længere at modtage disse, kan du til en hver tid afmelde dig i den e-mail, som du modtager eller ved at ringe til os.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

 

6. Kontakt Ørsted vedrørende behandling af personoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte Ørsted vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at skrive til info@orsted.com, eller at ringe på tlf. +45 99 55 11 11. 

Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsestilsynsmyndighed. 

I Danmark er det Datatilsynet:
Tlf.: +45 33 19 32 00
E-mail adresse: dt@datatilsynet.dk 
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

 

7. Ændring af vores persondatapolitik

Denne persondatapolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på www.orstedinsurance.com  eller e-mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.
 
Denne persondatapolitik er senest opdateret januar 2018