Whistleblower hotline

Ørsted whistleblower hotline

Ørsted's Whistleblower Hotline giver dig mulighed for at rapportere fortroligt om upassende og ulovlig adfærd i virksomheden.

Whistleblower Hotlinen kan anvendes af medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører, kunder og andre med tilknytning til Ørsted.

På portalen kan du finde mere information om Whistleblower Hotlinen og se, hvordan du rapporterer.

Gå til Ørsted Whistleblower hotline

Du kan også kopiere dette link og sætte det direkte ind i din browser https://orsted.whistleblowernetwork.net