Lønpolitik

Ørsted Insurance A/S har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 16 af 4. januar 2019 om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser udarbejdet en lønpolitik, der fastlægger principper for vederlæggelse af bestyrelse, direktion og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil.